نام الکترو موتور

الکترو موتور سه فاز چدنی ,

برند الکترو موتور

موتوژن ,

سرعت(دور بر دقیقه)

1 ,