نام مخزن

مخزن VB 8-35 ,

مدل مخزن

VB 8-35 ,

برند مخزن

aquasystem ,