نام مخزن

مخزن VBV 2000-5000 ,

مدل مخزن

VBV 2000-5000 ,

برند مخزن

aquasystem ,