نام مخزن

مخزن VBV 750-1500 ,

مدل مخزن

VBV 750-1500 ,

برند مخزن

aquasystem ,