نام مخزن

مخزن VRV 2000-5000 ,

مدل مخزن

VRV 2000-5000 ,

برند مخزن

aquasystem ,