نام موتور پمپ

موتور پمپ لجن کش 3 اینچ دیزل PTD 306T ,

مدل موتور پمپ

PTD 306T ,

برند موتور پمپ

robin ,