نام موتور پمپ

موتور پمپ Koshin مدل SEV-25F ,

مدل موتور پمپ

SEV-25F ,

برند موتور پمپ

Koshin ,