نام موتور پمپ

موتور پمپ Koshin مدل SEV-25L ,

مدل موتور پمپ

SEV-25L ,

برند موتور پمپ

Koshin ,