نام موتور پمپ

موتور پمپ Koshin مدل SEV-50X ,

مدل موتور پمپ

SEV-50X ,

برند موتور پمپ

Koshin ,