نام موتور پمپ

موتور پمپ Koshin مدل STV-80X ,

مدل موتور پمپ

STV-80X ,

برند موتور پمپ

Koshin ,