نام پمپ آب خانگی

پمپ سانتریفوژ دو پروانه ای ابارا مدل CDA ,

مدل پمپ آب خانگی

CDA ,

برند پمپ آب خانگی

EBARA ,