نام پمپ مستغرق

پمپ شناور استنلس استیل لوارا ایتالیا مدل e-GS ,

مدل پمپ مستغرق

e-GS ,

برند پمپ مستغرق

lowara ,