قطعات و لوازم یدکی

انواع قطعات پمپ اعم از کلگی، واسطه، درب عقب، انواع پروانه های پمپهای ایتالیایی. چینی و ایرانی و مکانیکال سیل های مربوطه و اورینگ و واشرهای انواع پمپهای خانگی. صنعتی و مستغرق